Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/2523
Title: Інформаційно-методичні матеріали до створення додатків складових стандартів вищої освіти Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
Authors: Гуцало, Емілія Ун-Сунівна
Keywords: освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ)
освітньо-професійна програма (ОПП)
система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
Issue Date: 2014
Publisher: КДПУ ім. В. Винниченка
Citation: Гуцало Е. У. Інформаційно-методичні матеріали до створення додатків складових стандартів вищої освіти Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Емілія Ун-Сунівна Гуцало. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – 72 c.
Abstract: (uk) У посібнику висвітлюються проблеми формування змісту і технологій розробки нормативної та навчально-методичної документації викладачами КДПУ імені Володимира Винниченка. У інформаційно-методичних матеріалах на основі компетентнісного підходу подаються алгоритмізовані й логічно структуровані роз’яснення та інструкції щодо створення складових елементів таблиць з Додатків освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ), освітньо-професійної програми (ОПП) та системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.
URI: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/2523
Appears in Collections:Навчальні видання каф-ри соціальної роботи, соціальної педагогіки та психологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.